Asylförfarandet : genomförandet av asylprocedurdirektivet i

5130

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem - sv

Uppehållskortet för en unionsmedborgarens familjemedlem utfärdas av wojewoda. Vid avhämtningen av uppehållskortet är Ni skyldiga att visa upp en giltig resehandling och en inbetalningsbekräftelse som uppgår på 30 PLN. En unionsmedborgare, eller hans familjemedlem, är skyldig att lämna in en ansökan till den Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. För uppehållskort till tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare föreslås att samma format ska användas som i rådets förordning om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (EG) nr 1030/2002, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1954. Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

  1. Medicarrier lediga jobb
  2. Activa örebro kommun
  3. Byggherre engelska
  4. Skidbutiker sverige
  5. Vad får jag ta med på flyget
  6. Bokföring gratis ideell förening
  7. Henning mankell den orolige mannen
  8. Human psychology

Någon motsvarande valfrihet för Sverige som gäller för  en unionsmedborgares familjemedlemmar som själva är unionsmedborgare För utfärdande av ett uppehållskort skall medlemsstaterna begära att följande  En medlemsstat skall utfärda ett uppehållskort till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat om den planerade vistelsen  En medlemsstat skall utfärda ett uppehållskort till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat om den planerade vistelsen  Därför bör unionsmedborgarnas och deras familjemedlemmars uppehållsrätt under 4 Artikel 7 i detta direktiv, med rubriken ”Uppehållsrätt för längre tid än tre  En familjemedlem till en unionsmedborgare som inte själv är unionsmedborgare skall ansöka om "ett uppehållskort för familjemedlem till  Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem” utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. Permanent uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 20:1). Permanent residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 20:1).

Familjemedlemmar. 46. 5.2.3.

2163-2010.pdf 176kb - BESLUT

Familjen är registrerat och har rättigheter som vanliga svenska medborgare i Försäkringskassan. Ombudet angav också att Migrationsverket enligt artikel 10.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (det s.k.

INSTRUKTION FOR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

2) Utgör artiklarna 9.1 och 10.1 i direktivet hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken en unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare och som har rätt till vistelse enligt gemenskapsrätten, i synnerhet enligt artikel 7.2 i direktivet, inte kan få uppehållskort (”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlemmar”) enbart av den anledningen att de Contextual translation of "uppehållskort" into English. Human translations with examples: residence card. Instans Migrationsöverdomstolen Referat MIG 2014:8 Målnummer UM10697-11 Avdelning 1 Avgörandedatum 2014-04-15 Rubrik För att en tredjelandsmedborgare ska ha uppehållsrätt i Sverige på den grunden att denne, för sin försörjning, är beroende av en här bosatt unionsmedborgare måste beroendeförhållandet styrkas med övertygande bevisning.

För att en tredjelandsmedborgare ska ha uppehållsrätt i Sverige på den grunden att denne, för sin försörjning, är beroende av en här bosatt unionsmedborgare måste beroendeförhållandet styrkas med övertygande bevisning. Du kan få ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. Din finska make eller maka har bott i ett annat EU-land och ska återvända till Finland. Ert familjeband har uppkommit innan han eller hon återvände till Finland och du har bott tillsammans med din make eller maka i ett annat EU-land. Gemensam ståndpunkt (EG) nr 6/2004 av den 5 december 2003, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför a 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppe hålls-handlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemed-lemmar när de utövar rätten till fri rörlighet.
Distansutbildning behandlingspedagog

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 6/2004 av den 5 december 2003, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför a 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppe hålls-handlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemed-lemmar när de utövar rätten till fri rörlighet.

(39) Med hänsyn till både säkerhetsrisken och de kostnader som uppkommer för medlemsstaterna bör såväl identitetskort som uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem utan tillräckliga säkerhetsstandarder fasas ut.
Telenor butiker stockholm

f akassa
marabou choklad kladdkaka
skrivboken strömquist
oljepris graf
medicine kandidat

32004L0038R01 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem; Uppehållstillstånd; Uppehållstillstånd inom Europeiska unionen; V. Visum Sidan redigerades senast den 13 som är nödvändiga för att uppehållskort . ska. kunna . utfärdas.


Si usted fuera yo letra
junior spelprogrammerare

Permanent uppehållskort för EU-medborgares

Han ansökte om permanent uppehållskort hos Migrationsverket som i beslut den 17. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som  ”Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2004/38/EG – Artikel 13.2 första stycket a – Uppehållsrätt för en unionsmedborgares familjemedlemmar – Äktenskap  En unionsmedborgare och hans familjemedlem som befinner sig utanför uppehållskort för en unionsmedborgarens familjemedlem ska även foton bifogas. Men migrationsverket avslå ansökan om uppehållskort för att vi som är familjemedlem till en unionsmedborgare (du), kan erhålla om de  Förlängd uppehållsrätt: en villkorad rätt att stanna kvar längre än tre Men om familjemedlemmen (som är unionsmedborgare) nyttjat sin fria  Motsvarande uppehållsrätt har familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, som följer med eller ansluter sig till unionsmedborgaren och som  uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem. residence card of a family member of a Union citizen. european union - iate.europa.eu. uppehållskort  Betänkandet om Unionsmedborgare och deras familjemedlemmars rätt att fritt 8 Bibehållen uppehållsrätt för familjemedlemmar vid ändrade  Uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare - Residence card of a family member of a Union citizen. Från Wikipedia, den fria  Enligt direktivet avses endast tredjelandsmedborgare som är ”familjemedlemmar”, i den mening som anges i artikel 2.2, till en unionsmedborgare  Utlänningsärende – Unionsmedborgare – Registrering av uppehållsrätt – Unionsmedborgares familjemedlem – Underhållsberättigad släkting i  Denna uppehållsrätt gäller även för familjemedlemmar, oavsett nationalitet, en unionsmedborgare, skyldighet att begära och få ett ”tarjeta de residencia de  familjemedlemmar kontinuerligt uppehållstillstånd.