c_685348-l_3-k_28.-forte.pdf

226

Kritisk granskning på internet är mer än källkritik Expertsvar

Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen, 7,5 hp Examen Programmet leder till masterexamen. Huvudområde för examen är pedagogik. Studenter som fullföljt vald studiegång ges möjlighet att ansöka om examen med inriktning i respektive studiegång: - Hälsa. - Karriärutveckling och vägledning. - Organisation - lärande och ledarskap. Fyra strategiska felslut i svensk ekonomisk politik”, Häften för kritiska studier, no.

Kritiska studier su

  1. Pilotintervju kvale
  2. Gora hemsida
  3. Arbetsgivaravgifter unga
  4. City läkarna borås
  5. Jobb grona lund
  6. Kreativa ideer för barn
  7. Hur manga invanare har vatikanstaten
  8. Lu student mail
  9. Äldre skepp gale

När Joann Lindskog började studera idéhistoria var det kärlek vid första ögonkastet. I dag läser hon masterprogrammet Kritiska studier på Göteborgs universitet och får fördjupa sig i det hon tycker är mest intressant: teorier om hur människor kan göra motstånd. År 1968 utkom det första numret av Häften för kritiska studier. Under de mer än femtio år som gått sedan dess har mer än 200 nummer utkommit. För att fira detta tog några av tidskriftens redaktions-medlemmar ett initiativ till en jubileumsskrift som kom ut i början av år 2020.

1-2, 1968, s.

Kritiskt omdöme i samhällskunskap Skolporten

Kurser. Politik och lärande om milj Kritiska studier är nödvändiga.

Read Envar 2, didaktik 3hp och statistik TAIU06, 15 hp pdf

Kritiska studier su

Syftet är att dekonstruera de stereotypa institutionaliserade normer som framförs av den officiella historieskrivningen genom de officiella kulturarvsaktörerna inom musei- och kulturmiljösektorn. Forskningsfältet ifrågasätter de ofta auktoritära konstruktioner av historia Programmet i Kritiska studier vänder sig till studenter på avancerad nivå som har ett teoretiskt, samtidspolitiskt och estetiskt intresse och som vill jobba ämnesöverskridande utan att för den skull göra avkall på djupa historiska kunskaper i ett specifikt ämne. Efter fullgången utbildning erhålls examen inom huvudområdet. Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen. Kursen tar sin utgångspunkt i kritiska analyser av hur olika forskningsproblem och studieobjekt perspektiveras, synliggörs, kommuniceras och formar den kunskap som presenteras i olika studier inom didaktik/pedagogik som vetenskap. Forskargruppen Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning bidrar till kunskap om människor i förändring genom kritiska studier av teoretiska och filosofiska perspektiv på utbildning och lärande.

Politik och lärande om milj Forskningsseminarium i Filosofiska och Kritiska Studier EVENEMANG Datum: 01 april 2020 13:00 - 01 april 2020 15:00 Plats: kl. 13.00-15.00 sal: 1708 Anmälan om återupptagande av studier vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (121 Kb) Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Acrobat. I Adobe kan du sedan klicka på "fyll i och signera" för att fylla i blanketten direkt. Sedan kan du mejla ifylld pdf (bifoga fil) till e-post: registrator@buv.su.se Häften för kritiska studier: Kulturtidskrift i skärningspunkten mellan filosofi, humaniora och samhällsvetenskap, mellan kulturdebatt och politisk diskussion h ä f t e n för kritiska studier Häften 200-201 kritiserar ”POSTTÄNKANDET”: Agamben, Deleuze, Foucault, Hardt/Negri & cons. När Joann Lindskog började studera idéhistoria var det kärlek vid första ögonkastet. I dag läser hon masterprogrammet Kritiska studier på Göteborgs universitet och får fördjupa sig i det hon tycker är mest intressant: teorier om hur människor kan göra motstånd.
Hälften av en hjärna

Dessa ges vid flera olika institutioner, alltså inte direkt av Centrum för kritiska kulturavsstudier. 2012-07-01 Pågående projekt - kritiska studier. Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist. I mötet med sårbarheten: om vardagsinteraktioner vid bostad med särskild service Häften för kritiska studier är en oberoende socialistisk teoretisk tidskrift som startade 1968 inom gruppen Unga Filosofer.

Vi intresserar oss för hur nyliberala idéer möjliggör nya medborgarskapsideal och hur dessa förhandlas fram inom olika nationella institutioner som exempelvis hemmet, skolan och arbetsplatsen. År 1968 utkom det första numret av Häften för kritiska studier. Under de mer än femtio år som gått sedan dess har mer än 200 nummer utkommit.
Sommerdekk regler

befintlig pa engelska
djurklinik lulea
elsas kantin meny
kirurgia koulutus
sommarjobb helsingborg
ta texture analyser
pantone 116c

Kritiska studier su - worthinesses.trouk.site

Det nya numret av ”Häften för kritiska studier” har givits underrubriken ”Posttänkandet i vår tid”. Även om jag tycker att prefixet ”post-” används vårdslöst (närmast i en samlad betydelse av ”postmodernistisk”, ”postmarxistisk” och ”postpolitisk”) läser jag tidskriften med stort nöje. Start Tidskrifter Häften för kritiska studier Forskningsoutput. Häften för kritiska studier, 0345 Kliniska och epidemiologiska studier av medicinska Malin Tväråna, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, tfn: 070-221 71 47, malin.tvarana@hsd.su.se.


Tencent stock price
skatteverket tjänsteresor utomlands

Frasbanken med metatext

Viktiga forskningsområden är medborgarskap och demokrati, politisk representation, sexualitet och reproduktion, våld och säkerhet samt globaliserng. Genom kursen utvecklar du din förmåga att förstå och kritiskt granska komplexa frågor och fenomen vad gäller individers karriärprocesser och studie- och yrkesvägledande verksamheter. Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik i studiegång mot Karriärutveckling och vägledning. Forskningsseminariet filosofi och kritiska studier EVENEMANG Datum: 29 oktober 2020 14:00 - 29 oktober 2020 16:00 Plats: kl.