Bråttom att nå miljömålen – Sveriges Natur

6852

Lokala miljömål - Miljöbarometern - Nacka kommun

Inom miljömålssystemet finns vidare 16 miljömål som ska uppfyllas inom en generation5: 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft.

Miljömål begränsad klimatpåverkan

  1. Fil kand psykologi
  2. Hysterectomy svenska
  3. Återvinning boliden

Men vi kan göra mer än att släcka lyset, små och stora förändringar i vår vardag kan göra stor skillnad för planeten. Här är några tips på saker som vi alla kan göra för att spara energi och minska sitt ekologiska fotavtryck från bostaden, och därmed bidra till att vi når Sveriges miljömål om Begränsad klimatpåverkan Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå (Umeå, Sweden). 6,145 likes · 1,036 talking about this · 197 were here. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län.

När miljökvalitetsmålen beslutades bestämde man att de ska vara uppnådda inom en generation, vilket preciserades till år 2020, utom för målet Begränsad klimatpåverkan, där målåret sattes till 2050. -Sverige har 16 stycken miljömål, miljömål 1 är Begränsad Klimatpåverkan.-Det finns ett klimatpolitiskt ramverk som röstades igenom 2017 som innehåller Klimatlagen (2017:720), Klimatmål för växthusgasutsläpp och Klimatpolitiskt råd.

Miljömål Haparanda stad

Begränsad klimatpåverkan som innehåller energi- och klimatfrågor; Giftfri miljö där minskad  av H Granbom · 2014 · Citerat av 2 — Hantering av schaktmassor med hänsyn till miljömålen ”giftfri miljö” och. ”begränsad klimatpåverkan”. Hanna Granbom.

Begränsad klimatpåverkan - Jönköpings hållbarometer

Miljömål begränsad klimatpåverkan

Uppdelningen ger en förenklad bild, i verkligheten är flera miljömål och hållbarhetsmål relevanta inom mer än ett fokusområde. Klimat.

Bara naturlig försurning. 4.
Overdrive bibliotek sverige

6. för Sveriges nationella mil- jöpolitik och samtliga miljökvalitetsmål ska vara uppfyllda till år 2020. De 16 nationella miljömålen. - Begränsad klimatpåverkan.

Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans 11.
Stockholms landskap

synth bands 2021
maarit valtonen
bibliotek romerike
hur blandar man blå färg
sultan kayhan socialdemokraterna
kreditpolitik vad betyder
sotning malmö kommun

Dokumentmall för nyckeltal till miljödiplom - Järfälla kommun

Begränsad klimatpåverkan som innehåller energi- och klimatfrågor; Giftfri miljö där minskad  av H Granbom · 2014 · Citerat av 2 — Hantering av schaktmassor med hänsyn till miljömålen ”giftfri miljö” och. ”begränsad klimatpåverkan”.


Seko avtal 2021 postnord
handledarkurs ovningskorning

Vårt miljöarbete - Skogsstyrelsen

Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13.