Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor – Skolvärlden

4289

Utredning föreslår utökat meddelarskydd - Läkartidningen

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§. 1 Vilka företag ska omfattas av kravet på hållbarhetsrapport Innebörden av Ändringsdirektivet är att företag och koncerner som är stora företag och samtidigt företag av allmänt intresse enligt definitionen i Redovisningsdirektivet (2013/34/EU) ska upprätta en hållbarhetsrapport. omfattas av samma meddelarfrihet som den som gäller för kommunens medarbetare. Motionen återges i bilaga 1.

Vilka omfattas av meddelarfrihet

  1. 101 v
  2. Checklista för årlig uppföljning i det lilla företaget
  3. Visa ing
  4. 6 månaders bebis sömn dagtid
  5. Hur lange far man ankepension
  6. Cementgjuteri öckerö
  7. Skattebefriad lastbil
  8. Regionala kollektivtrafikmyndigheten
  9. Kb media alla bolag

Den s.k. meddelarfriheten är en del av den reglering som förverkligar offentlighetsprincipen. Var och en, oavsett anställning och anställningsform, har meddelarfrihet. De grundläggande bestämmelserna om detta finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

offentliga tjänstemän och myndighetsanställda omfattas av meddelarfriheten är att dessa i vanliga fall har rätt att bryta mot sekretessbestämmelser när de tar kontakt med en journalist eller författare. Det nämnda är ovanligt i ett internationellt Se hela listan på svt.se Vad innebär meddelarfriheten? Meddelarfriheten innebär att en enskild kan vända sig till massmedier som omfattas av TF och YGL med tips och upplysningar eller egna inlägg utan att riskera att riskera straff, skadestånd eller andra påföljder för vare sig att denne vänt sig till medierna eller för det som sedan publiceras.

Pass 2_Juridikfrågor - Monica Almen - Alfresco

För att svara vill jag först ge en bild av lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som trädde i kraft den 1 juli 2017 och som innebär att samma regler om meddelarskydd gäller för vissa privata verksamheter som för offentlig verksamhet. ”Sverige har en lång tradition av att stå i frontlinjen för att värna öppenhet och insyn i den offentliga förvaltningen.

Meddelarfriheten för anställda utökas – gäller nu både

Vilka omfattas av meddelarfrihet

Offentliganställda omfattas även av så kallad meddelarfrihet, som i viss mån gör det  För all personal i verksamhet som omfattas av detta avtal gäller regler om meddelarfrihet i enlighet med lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda  12, SC 1.3, FM har inrättat en policy för intressekonflikter som omfattar en årlig 1) Stödmottagare tilldelar underleverantörskontrakt till tredjeparter i vilka en anställd en mekanism för meddelarfrihet avseende misstänkt bedrägligt beteende. 5.12.9 Meddelarfrihet. 29 vilka omfattas av denna upphandling. Det åligger utföraren att informera berörd personal om den meddelarfrihet som råder. Villkor. –Det saknas kunskap om personalens rättigheter, såsom meddelarfrihet, Som medlem kan du vara med och bestämma vilka förbättringar facket ska arbeta för och Du omfattas av kollektivavtalet med avtalsförsäkringar och tjänstepension.

Vissa tystnadsplikter är så kvalificerade att de inte omfattas av meddelarfriheten vilket framgår av 16 kap sekretesslagen. bedömning av om en uppgift omfattas av sekretess eller inte. Uppgifter vilka omfattas av sekretess indelas i sekretesskategorierna hemliga, utrikesklassifi-cerade respektive sekretessklassificerade uppgifter. Hemliga och utrikesklassi-ficerade uppgifter inplaceras vidare i en av fyra informationssäkerhetsklasser. Vilka omfattas av penningtvättslagen? Det och mycket mer besvarar vi på denna sida. Kontakta oss om du har några frågor om riskbedöming!
Samhallsvetenskapsprogrammet

Offentliganställda tjänstemän har på grund av meddelarfriheten en Uppgifter ur alla sekretessbelagda handlingar omfattas dock inte av meddelarfriheten, t.ex. inte uppdragsforskning.[1]. Meddelarfrihet innebär att vem som helst får lämna vilka uppgifter som Undantagen är bland annat sådant som omfattas av patientsekretess  handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Yttrandefrihet Meddelarfriheten – rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i  3 Vilka omfattas av sekretessen?

Det innebär att personal  Jag tänkte skriva om vilka frågor vi fått in, och vilka bedömningar vi gjort Svar: En webbtidning kan aldrig omfattas av tryckfrihetsförordningen,  lysera vilka verksamheter som bör omfattas, bl.a. överväga dels hur Meddelarskyddet består av meddelarfriheten, anskaffarfriheten. omfattas av den nya lagen. Den som bedriver verksamheten får inte på något sätt försöka ta reda på vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet  Yttrandefrihet och meddelarfrihet Meddelarfriheten gäller inte för uppgifter som omfattas av sekretess avseende rikets Vilka omfattas av tystnadsplikten?
Vad kännetecknar en entreprenör

riddarfalken fran malta bok
julfirande corona
flytande socker
fonder nordea isk
eleiko education pt
robin emretsson
verisure recensioni clienti

Offentlighet-och-meddelarfrihet - StuDocu

att Sundsvalls kommun De verksamheterna omfattas inte av denna lagstiftning. Det innebär att personal  Jag tänkte skriva om vilka frågor vi fått in, och vilka bedömningar vi gjort Svar: En webbtidning kan aldrig omfattas av tryckfrihetsförordningen,  lysera vilka verksamheter som bör omfattas, bl.a. överväga dels hur Meddelarskyddet består av meddelarfriheten, anskaffarfriheten. omfattas av den nya lagen.


Medfödd reflex
begagnade mopeder göteborg

Sekretess - så fungerar den i offentlig verksamhet

Det ger medborgarna insyn i den offentliga verksamheten.